Beteendeanalys

Konsten att förstöra ett kommando

Konsten att förstöra ett kommando

En artikel om positiva och negativa diskriminativa stimuli, eller hur man inte bör blanda klickerträning och träning med korrigering. ”The poisoned cue”… Text : Karen Pryor   En inlärd stimulus