Avl & oppdrett

Får vi den hund vi förtjänar?

Får vi den hund vi förtjänar?

Denna artikel sätter fokus på vilken betydelse uppfödarens avelsarbete har för oss som hundägare. Vi hundägare har fokus på hundens egenskaper – de medfödda beteenden som gör det svårare eller