Frivillig start från utgångsställning

Frivillig start från utgångsställning

När vi håller kurs för klickertränare börjar vi ofta med att be hundförarna visa oss hundens arkiv med frivilliga beteenden. Vi menar inte att det är ointressant vilka beteenden/moment hunden kan på kommando, men personligen tycker vi att hundens frivilliga repertoar är mycket mer intressant för oss som instruktörer att observera i början av en kurs.


Text: Cecilie Køste & Morten Egtvedt


Hundens frivilliga repertoar är på många sätt hundens ”urberg” – detta bildar grunden för alla moment som hunden sedan ska lära sig. Hur lätt hunden erbjuder frivilliga beteenden, hur repe-
titionsklok hunden är och hur lätt hunden växlar mellan olika frivilliga beteenden, informerar oss väldigt mycket om hundens potential, och även mycket om hur hundföraren har klickertränat fram tills nu. Därmed är det lättare för oss att ge goda råd till hundföraren under resten av kursen.

Något vi upplever väldigt ofta är att en hund kan erbjuda väldigt många bra frivilliga beteenden när de befinner sig framför föraren, men från utgångsställningen kan de inte erbjuda någonting utan kommando. Orsaken till detta är naturligtvis att hunden har lärt sig under träningen att i utgångsställning ska den oftast invänta ett kommando, medan frivilliga beteenden i stort sett endast förstärks i andra sammanhang (t ex när hunden står framför föraren).

Detta är ganska typiskt, särskilt för hundar som har kommit en bit i träningen. De har lärt sig många kommandon, och de har kanske redan startat på några tävlingar. Hundföraren har före tävlingsstarten jobbat mycket med att säkra sig mot tjuvstarter (t ex vid apportering, framåtsändande, platsliggning osv), och när man endast jobbar med kommandon i utgångsställning, försvinner naturligtvis förmågan att börja frivilligt i denna position. Och om man gjort detta tillräckligt länge kan det vara svårt att bryta mönstret. Försök till exempel att få en jakttränad retriever att erbjuda en frivillig start på framåtsändande eller framhopp över hinder… lycka till med det!

Förr om åren tänkte vi oftast att ”jaja, vi får väl bara fortsätta använda kommandon från utgångsställning, och hellre jobba med frivilliga beteenden i andra positioner istället”. Men på sistone har vi blivit ständigt mer ”envisa” när det gäller att ”tvinga” kursdeltagarna att lära hunden att starta frivilligt även från utgångsställning.

När hunden sitter i utgångsställning bör den kunna erbjuda

 • Sitta lugnt och titta upp (självklart)
 • Ligg
 • Springa ut i galopp (framåtsändande) – med eller utan kon/ruta, musmatta eller annan target framför sig
 • Springa ut till en apport som ligger på marken framför den
 • Framhopp (om den har hindret framför sig)
 • Skall (för brukshundar
 • Og i skoven ønsker vi at en klikkertrænet brugshund skal kunne starte frivilligt fra udgangsstilling både i rundering og feltsøg.
 • Og i skogen ønsker vi at en klikkertrent brukshund skal kunne starte frivillig fra utgangsstilling både i rundering og feltsøk.

Och i skogen vill vi att en klickertränad brukshund ska kunna starta frivilligt från utgångsställning både i sök och i uppletande.

Bara för att precisera – alla de beteenden vi vill att hunden ska kunna erbjuda frivilligt, vill vi naturligtvis också att hunden ska kunna göra på kommando. Men även om kommandot har lärts in bra, vill vi också ALLTID behålla det frivilliga beteendet, så att vi kan gå tillbaka till detta när vi så önskar.

En bra klickertränad hund ska kunna invänta kommandot när vi vill det, och erbjuda samma beteende frivilligt när vi vill det!

 

VARFÖR SLARVAR KLICKERTRÄNARE MED FRIVILLIGA STARTER FRÅN UTGÅNGSSTÄLLNING?

Detta kan som tur är lösas på de flesta hundar, särskilt om de är duktiga på att erbjuda några beteenden frivilligt i andra positioner.

Om du ska lära hunden att gå ut till en target, eller plocka upp en apport som ligger på marken framför den från utgångsställning, har vi följande förslag:

 • Börja med hunden stående på vänster sida och gå över till att ha hunden sittande när hunden lätt erbjuder beteendet från stående.
 • Håll hunden i halsbandet och släpp den som ett ”gummiband” när du ser att den ska till att gå. Börja också detta från stående position, och gå över till att så småningom göra det samma från sittande i utgångsställning. Håll gradvis mindre i halsbandet tills du slutligen inte håller överhuvud taget.
 • Kombinera detta med att köra mycket kort avstånd till target eller apportbock (börja på max 1 meter!) till en början. Då påminner det mindre om det färdiga momentet som du säkert har kört med kommando 500 gånger tidigare, och det gör det lättare för hunden. Öka avståndet gradvis efterhand som hunden ser att det är ”tryggt” att tjuvstarta från utgångsställning.

 

VARFÖR ÄR DET SÅ VIKTIGT MED DESSA FRIVILLIGA BETEENDEN?

Varför är vi så envisa med att behålla hundens frivilliga bete-
enden även i utgångsställning?

Nåväl, varför i all världen ska vi som klickertränare inte ha frivilliga starter från utgångsställning, när vi gärna vill behålla frivilliga beteenden i andra positioner? Utgångsställning är ju den viktigaste startpositionen av alla!

 

1. För det första – från utgångsställning är det särskilt viktigt att vi har pålitliga kommandon, eftersom så många moment börjar i denna position. Och det bästa sättet att behålla ett pålitligt kommando, är att behålla det ursprungliga frivilliga beteendet! Så länge du behåller det ursprungliga frivilliga beteendet på repertoaren kan du alltid gå tillbaka till att ”para ihop” kommandot med det frivilliga beteendet, och därmed göra kommandot starkare, när det skulle vara nödvändigt.

 

2. För det andra – du kan alltid gå tillbaka och finputsa på det ursprungliga frivilliga beteendet utan kommando när det är nödvändigt att perfektionera beteendet ytterligare. Vid en eller annan tidpunkt kommer kommandon och beteenden väldigt ofta att bryta ihop, eller åtminstone behöva lite perfektion. Plötsligt slutar hunden att reagera på kommandot. Eller plötsligt börjar hunden utföra beteendet på ett sämre sätt än vad du önskar. Och om du då inte kan gå tillbaka till det frivilliga beteendet och rätta till felen utan ett kommando först, då ligger du risigt till. Du tvingas då istället öka volymen på kommandot, använda dubbelkommando, eller tvingas upprepa kommandot många gånger tillsammans med ett halvdåligt beteende, och det är inget du vill göra många gånger om du har lite yrkesstolthet som hundtränare.

 

3. För det tredje bör du fortsätta träna många frivilliga beteenden, även efter att du har lärt in kommandot. En stor del av vår ruta-träning består i att låta hunden frivilligt springa från utgångsställning och ut till stå-konen. Eller frivilligt in i rutan från stå-konen. Om du behåller det frivilliga beteendet starkt vid sådana viktiga delmoment, behåller du även kommandot mycket starkare, eftersom hunden då har mycket lägre tröskel för att utföra beteendet. Och dessutom älskar klickertränade hundar att erbjuda frivilliga beteenden. Om en hund hade kunnat välja mellan att köra 10 repetitioner med frivilligt beteende, eller köra 10 repetitioner där den måste vänta på kommandot, kan vi garantera att den hade valt det första. Man ser på klickertränade hundar att de helt enkelt älskar att erbjuda beteenden. Däremot är det inte ovanligt att se att beteenden som man alltid kör på kommando gradvis blir sämre – bara lite omärkbart för varje vecka, men tro oss – det sker ofta, även med beteenden och kommandon som har lärts in på bästa sätt. Genom att köra mycket frivilliga beteenden behåller du den underbara klickerattityden på din hund, även när du har kommit högt upp i lydnadsklasserna.

 

HVORFOR SLURVER KLIKKERTRENERE MED FRIVILLIGE STARTER FRA UTGANGSSTILLING?

Den viktigaste orsaken till att folk inte lägger vikt vid (eller faktiskt aktivt motarbetar!) frivilliga starter från utgångsställning, är naturligtvis för att de är rädda för att få tjuvstarter på tävlingar.

Det finns också tränare som medvetet undviker att förstärka frivilliga beteenden under längre tid innan de får dem under stimuluskontroll, med den motiveringen att ju duktigare hunden är på att erbjuda beteendet frivilligt, desto svårare blir det att sedan få den under stimuluskontroll.

Vårt klara besked till båda dessa två grupper är ”lär dig att lita på din stimuluskontrollträning!” Om du bara följer de 5 stegen för inlärning av stimuluskontroll FÅR du full stimuluskontroll på de beteenden du vill ha. Om du följer de 5 stegen och jobbar dig grundligt igenom dessa, kommer kommandot att bli mer påtagligt ju bättre det frivilliga beteendet är från början.

Om du inte ”törs” ha ett bra frivilligt beteende i botten, är det mycket som tyder på att du försöker kamouflera dålig stimuluskontrollträning.

Om du gör stimuluskontrollträningen ordentligt, kommer hunden att bli bra på stimuluskontroll. Det kommer efterhand att gå lättare och lättare att få nya beteenden under full stimuluskontroll, även med beteenden som hunden närmast kastar efter dig i början. Din hund blir efterhand ”signalklok”!

Och om du regelbundet går tillbaka till att förstärka det frivilliga beteendet, även efter att du fått beteendet under full stimuluskontroll, lär sig också hunden snart när den ska invänta kommandot, och när den kan erbjuda beteendet frivilligt. Då är du garanterat helförsäkrad mot tjuvstarter på tävling, medan du fortfarande kan fortsätta utnyttja fördelarna med att kunna gå tillbaka till det frivilliga beteendet när så önskas.

 


5 steg för att få full stimuluskontroll

 1. Ge kommandot när hunden redan har påbörjat det frivilliga beteendet
 2. Ge kommandot strax innan hunden börjar utföra det frivilligt
 3. Testa kommandot i gradvis svårare situationer (men förstärk gärna när beteendet även förekommer frivilligt)
 4. Förstärk endast beteendet när du har gett kommandot först, och lär hunden att gradvis vänta längre på kommandot
 5. Lär hunden skilja kommandot från andra signaler (både andra redan inlärda kommandon och ”nonsenskommandon”). Hunden ska kunna utföra beteendet på rätt kommando – inte på andra kommandon.